אזור זמן - אזורי זמן - GMT+ UTC

אזורי זמן - אזור זמן ישראל ניו יורקאזור זמן פירושו אזור מוגדר על פני כדור הארץ שיש לו גבולות רשמיים ותאריך רשמי. (בהתעלם משעון קיץ).

בעבר נקרא GMT היום UTC
(ברמה הפרקטית אותו דבר)

אזור זמן ישראל

אזור הזמן של ישראל הוא GMT+2
וגם UTC+2
(לא בשעון קיץ)

אזור זמן ניו יורק

אזור זמן ניו יורק הוא GMT-5