כרטיסית עיצוב - טבלאות בוורד

עבודה עם טבלאות בוורד 2007סרגל טבלאות - מציאת הסרגל 

בשביל למצוא את סרגל הטבלאות בוורד יש לעמוד על הטבלה ואז יתגלה למעלה סרגל כלים נוסף בשם עיצוב (בשורה של הבית, הוספה...)
כאן נמצא הדרך לשנות את הטבלאות בוורד.
Comments