כרטיסיית הפניות

הפניות Reference 


בכרטיסיית הפניות בוורד 2007 אפשר לעבוד עם 

  • תוכן עניינים 
  • הערות שוליים
  • אזכורים וביבליוגרפיה
  • כיתובים 
  • אינדקסים

על מנת להגיע לכרטיסית הפניות יש

  • להיכנס לוורד
  • ללחוץ על הפניות

אפשר להיכנס גם דרך לוח המקשים

  • להיכנס לוורד
  • ללחוץ על Alt
  • ללחוץ על האות נ

הפניות בוורד 2007


Comments