הדבקה וורד - הדבקה רגילה והדבקה מיוחדת

הדבקה וורדהדבקה

אחרי שגזרתם או שהעתקם את מה שרציתם (ממסמך וורד או מסמכים אחרים) אתם יכולים להדביק אותו. 

אפשר להדביק אותו על ידי:
  • או על ידי לחיצה על crl+V
  • או על כרטיסית בית/ לוח לחיצה על הדבק

הדבקה מיוחדת

אפשר להדביק הדבקה מיוחדת. הדבקה מיוחדת היא הדבקה הקשורה לתוכניות אחרות. 

דוגמה: הדבקת מסמך אקסל מקושר כסמל בתוך הוורד

יש לנו אפשרות להדביק טבלת אקסל בתוך מסמך וורד. לשם כך יש:
  1. בתוך מסמך האקסל לבחור מתוך תפריט עריכה בפקודה בחר הכל (או רק תאים מסויימים)
  2. לבחור בפקודה העתק
  3. בתוך הוורד לבחור בתפריט לוח/ הדבקה/ הדבקה מיוחדת
  4. לבחור כאובייקט מסמך אקסל
  5. אם בוחרים באפשרות הצג כסמל הרי שיהיה אפשר שיופיע כסמל (ניתן לקנות את הכיתוב שיוצג ליד הסמל)
  6. אם משאירים את ברירת המחדל הדבק הרי שזוהי הדבקה שתאפשר לעשות שינוי בתוך מסמך הוורד
  7. אם בוחרים הדבק וקשר אז בכל פעם שהמסמך המקורי באקסל ישתנה אז המסמך בוורד ישתנה
  8. ללחוץ על אישור