הגנה על מסמך הוורד באמצעות ססמה

איך להגן על מסמך הוורד שלכם באמצעות סיסמהלעתים נרצה להגן על המסמך וורד שלנו באמצעות ססמה. 
נעשה זאת בפני צופים מזדמנים. 

ססמה לא מגינה בערבון מוגבל

יחד עם זאת יש לדעת שהססמה אינה מגינה הרמטית. למעשה מי שיהיה בידיו את הקובץ וירצה להשקיע בכך, יוכל לפרוץ את הססמה שלנו.
הססמה מיועדת בפני עיניים לא רצויות שלא מאוד מבינות במחשבים...

איך לשמור סיסמה וורד חדש

  • יש ללכת לכלים
  • ללכת להכן מסמך
  • יש ללחוץ על הצפן מסמך
  • לרשום את הסיסמה פעמים וללחוץ אישור

איך לשמור ססמה וורד ישן

אחרי שכתבתם את המסמך:
  • שמרו אותו רגיל (שם)
  • בדף השמירה הולכים לכלים
  • אפשרויות כללי
  • מזינים את הסיסמה פעמים + פעם נוספת