סרגל הכלים הצג/ הסתר


בסרגל הכלים הצג / הסתר שתחת כרטיסיית התצוגה אפשר להציג מספר דברים שיופיעו על המסך (עזר) ולא יופיעו (כפי שהם) בהדפסת המסמך.

מטרת כרטיסה זאת לעזור לך להתמצא במסמך שלך. 

התכונה השימושית עבורינו היא מפת המסמך. שלה נקדיש התייחסות מיוחדת בהמשך
רישום דפי המשנה


Comments