כרטיסיית תצוגה בוורד 2007


כרטיסית תצוגה בוורד 2007 אחראית לסרגלים
  • תצוגות מסמך
  • הצג/ הסתר
  • שנה גודל תצוגה
  • חלונות..
  • פקודות  מאקרו
  • ועוד

בהמשך אסביר כיצד לעבוד עם התכונות העיקריות של כרטיסיה זאתרישום דפי המשנה


Comments