כרטיסית הוספה

הוספה

בכרטיסיית הוספה נמצאים סרגלי הכלים של
  • עמודים
  • טבלאות (מצומצמות)
  • איורים
  • קישורים
  • כותרת עליונה, תחתונה
  • טקסט 
  • סימנים
כרטיסיית הוספה


Comments