יצירת עוגן בעמוד - הפניה למקום מסויים בדף

איך ליצור הפניה (קישור) למקום מסוים בעמוד 


הקדמה

לעתים נרצה ליצור הפניה לעמוד מסוים/ דף מסוים אבל נרצה שההפניה תגיע למקום מסוים בעמוד. 
למשל: אם נסתכל על קישור רגיל שמפנה למדריך גימייל, אז נראה שנפתח לנו עמוד חדש (אפשר שיפתח באותו עמוד) ואנחנו מגיעים לראש העמוד. 

אבל לעתים נרצה להגיע לאמצע העמוד. 

לשם כך נשתמש בעוגן. 

שלב ראשון: הגדרת מיקום בדף (עוגן) שרוצים להפנות אליו

בשלב ראשון נגדיר את המקום המדוייק שנרצה להפנות אליו. זה יכול להיות לפני פסקה חשובה, ראש פרק, או כל דבר אחר. 

רישום ההפניה נראה כך:

<a name="anchor"> </a>

במקום המילה anchor יכול לבוא כל צירוף אותיות או מספרים שרוצים באנגלית/ ובמחובר

דוגמה:
 <a name="Project"> </a>

שלב שני - הפניה לעוגן

בשלב זה עליכם להפנות לדף שאתם רוצים יחד עם עוגן מתאים. 
ההפניה נכתבת כקישור רגיל עם תוספת. 
למשל לדף שעוסק בדוגמאות לאתרי גוגל סיטס יצרתי עוגן שמפנה למסמך.
כמו כל קישור רגיל הוא נראה כך:


אבל עם תוספתתלחצו על שני הקישורים ותראו איך כל אחד מהם מגיע לאותו דף במקום שונה.