להבא יותר גולשים בעזרת חוק פארטו - כמות קליקים

להשתמש בחוק פארטו 
מה זה חוק פארטו

חוק פארטו, חוק ה 20:80 אומר משהו מאוד פשוט (בהקשר של בניית אתרים, קידום אתרים). 
20% מהדפים מניבים את 80% מהקליקים. 

אפשר לקרוא על כך יותר בחוק פארטו. 


תהליך העבודה - הורדת הטבלה לאקסל


תהליך עבודה - ארגון נתונים באקסל

שמירת נתונים

אחרי שהורדתם את הנתונים לאקסל, שמרו את האקסל, ותעתיקו את הנתונים ללשונית חדשה. 

כך שישאר לכם גם העותק המקורי, וגם עותק חדש לעבוד בו (באותו קובץ אקסל).

מיון נתונים לפי קליקים

בשלב זה מיינו את הנתונים לפי מספרי קליקים מהגדול לקטן. ראו, מיון נתונים אקסל

בשלב הבא מחקו את את הנתונים שמספר הקליקים נמוך מ 10. אל הנתונים האלה לא נתייחס. 

בניית נתונים

הוסיפו שורה בין הכותרת לבין הנתונים. ראו הוספת שורות אקסל 

בעמודת הופעה: 

בעמודת הקליקים

  • תשתמשו בפונקציית אקסל סכום על קליקים

שיעור קליקים+מיקום ממוצע

מספר דפים 

את מספר הדפים תשתמשו בפונקציית count

ניתוח הנתונים - החלק החשוב 

כמה זה 80 %  מהקליקים

סה"כ קליקים רשומים אתם סיכום עמודת הקליקים - חישבתם בהתחלה. נניח שיצא לכם 18992
חשוב כמה זה 80% (שזה 80% קליקים, תכפילו  ב 0.8)
יצא לכם 15194

כמה זה 20% מהדפים

חשוב כמה דפים יש שנותנים מעל 10 קליקים - חישבתם קודם - נניח שיצא לכם 178 
כמה זה 20% מכלל העמודים  פירוש הדבר 35.6


עכשיו באמצעות פונקצית SUM מלמעלה למטה חשבו כמה עמודים יצא לכם משהו שקרוב ל 15194 (80%  מהקליקים)
במקרה של הנתונים שלנו יצא 35. 

וזה עיקרון פרטו, יחס 20:80
את 80% מהקליקים מביאים 20% מהדפים 
(שזה דיי מדהים)

הסקת מסקנות

עכשיו אתם יודעים מה הדפים החשובים לכם לקידום אתרים, לבניית אתרים תעזרו במדריכים שלנו בשבי לבנות ולקדם את 20% מהדפים החשובים (שזה סך הכל רק 35 דפים).