מוניות נתניה תל אביב - מוניות שירות תל אביב נתניה

מוניות שירות נתניה תל אביב - מוניות שירות תל אביב נתניהעל הקו של תל אביב נתניה פועלות מספר מוניות שירות. 

מניסיוננו מוניות שירות תל אביב נתניה, נתניה תל אביב, הן, לרוב, מוניות נוחות. לעתים הנהגים עצבניים מידי (במיוחד בשעות העומס) וצריך "לאפס אותם" או להתעלם. 

ישנם שני מסלולים שמאושרים על ידי משרד התחבורה (רוב הנתונים לקוחים ממשרד התחבורה)

מסלול 1 - מוניות שירות נתניה תל אביב

יוצאים מנתניה - שדרות בנימין, שדרות בן צבי, שדרות לבון, שדרות בן גוריון
ממשיכים למחלף פולג, כביש 2, כביש שירות געש-שפיים, (מרכז מסחרי מחלף חוף השרון) , המשך כביש 2, דרך נמיר (תל אביב) דרך בגין, תחנה מרכזית חדשה

מסלול 1 - מוניות שירות תל אביב נתניה

יוצאים מתל אביב תחנה מרכזית חדשה, דרך נמיר, כביש 2, כביש שירות שפיים, וגעש, המשך כביש 2, מחלף פולג, שדרות בן גוריון, שדרות לבון, שדרות בן צבי, שדרות בנימין.

מסלול 2 - דרך נתיבי איילון מוניות שירות נתניה תל אביב 

יוצאים מנתניה- שדרות נחלת בנימין, שדרות בן צבי, שדרות לבון, שדרות בן גוריון, מחלף פולג, כביש 2, כביש שירות געש שפיים, כביש שירות געש ושפיים (מרכז מסחרי), המשך כביש 2, דרך נמיר תל אביב, דרך בגין, תחנה מרכזית חדשה

מסלול 2 כיוון 2 - מוניות שירות תל אביב נתניה. 

יוצאים מתל אביב תחנה מרכזית חדשה, מחלף לה גווארדיה, נתיבי איילון, כביש 2, כביש שירות שפיים וגעש, המשך כביש 2, מחלף פולג, שדרות בן גוריון, שדרות לבון, שדרות בן צביע, שדרות בנימין. 

ימים ושעות פעילות של מוניות שירות לפי הרישוי ממשרד התחבורה

ימי חול
  • התחלה 5:00 
  • סיום 22:00
  • שעות שיא - כל 3 דקות (לא קורא), שעות שפל כל 10 דקות, שעות לילה כל 10 דקות (לא מתרחש לגמרי)
ערבי חג
  • התחלה 5:00 
  • סיום שעה לפני כניסת השבת
  • אותה תדירות כמו יום חול

מופעל על ידי

מופעל על ידי מוניות השרון - 09-8822323