דפי משנה

פריט
איך כופלים באקסל (כפל באקסל)
איך מחברים באקסל (פלוס)
איך מחלקים באקסל (חילוק באקסל)
איך מחסרים באקסל (מינוס)
העלאה בחזקה, הוצאת שורש - פונקציות אקסל, נוסחאות אקסל
חישוב ריבית דריבית בעזרת אקסל
משוואה ריבועית
קינון פונקציה - הסבר
קכא. SUM - חיבור/ סכום
קכב. ממוצע AVERAGE
קכב. סטיית תקן אקסל
קכג. מקסימום MAX
קכד. מינימום MIN
קכה. תנאי פשוט IF - אקסל if
קכו. דירוג RANK
קכז. פונקציית וגם AND
קכח. נוסחת אקסל או OR
קכט. נוסחאת אקסל NOT
קלא. SUMIF
קלב. COUNTA
קלג. פונקציית אקסל COUNT
קלד. ROUND - עיגול המספר
קלה. MEDIAN - חציון
קלו. MODE שכיח
קלז. פונקציית if מקונן - nested if
קלח. MATCH
קלט. INDEX ערך שנמצא בנקודה מסויימת
קל. פונקציית אקסל COUNTIF
קמא. LOOKUP
קנא. ערך מוחלט ABS
קסא - RIGHT מחזירה את הערך הימני של המחרוזת
קסב - Left מחזירה את הערך השמאלי של המחזורת
קסד - אותיות אנגלית - קטנות לגדולות גדולות לקטנות
קסה. הסרת רווחים בין מילים TRIM
רא. חישוב מעמ עם אקסל
שא. אינץ - המרת אינץ לס"מ, למטר ועוד
שב. יארד - יארד רגל/ יארד למטר
ת. פונקציות אקסל נוספות
1-38 of 38