השתלת הקוד של גוגל אנליטיקס בגוגל סייטבשביל להשתיל את הקוד שקבלתם מגוגל אנליטיקס בגוגל סייט יש 
  1. להיכנס לאתר שלכם בגוגל סייט
  2. להיכנס להגדרות אתר
  3. ללכת לכללי
  4. תחת סטטיסטיקה לסמן את הפעל את google analitics 
  5. להדביק את הקוד שקיבלת בשלב הראשון (שלב קבלת הקוד מגוגל אנליטיקס
  6. ללחוץ למטה או למעלה על שמור שינוייםComments