Pageviews - מספר עמודים נצפים באתר שלכם

Pageviews - בכמה עמודים צפו באתר שלכםPageviews מסביר לכם את המספר הכולל של העמודים שצפו באתר שלכם.

שימו לב לאפשרות לפלח את המקורות ולבדוק את ה Pageviews לכל מקור וכן גם פילוחים נוספים.