תא קולי הוט מובייל סיסמא

תא קולי הוט מובייל קוד סודי


כאשר אתם מצטרפים להוטמובייל ומנסים להכנס לתא קולי שלכם, אתם מגלים שאת צריכים סיסמה לתא הקולי

הסיסמא לתא הקולי של הוט מוביל היא כמעט תמיד
1234 ובסוף כוכבית *

כלומר ללחוץ 
  • אחד
  • שנים
  • שלוש
  • ארבע
  • כוכבית