ה. מילות מפתח בתוכן העמוד


אחרי שהחלטתם מהן מילות המפתח החשובות לכם עליכם לשבץ את מילות המפתח בתוכן העמוד. 

כלומר אם למשל, בעמוד, יש מאמר. עליכם לשבץ את מילות המפתח במאמר. 

תמיד נשאלת השאלה מה המינון הנכון? מה זה יותר מידי תוכן מה זה פחות מידי תוכן?

קשה להגיד משהו מוגדר. באופן כללי רצוי
  • גם שהפיזור יהיה לא יותר מידי כך שלא יפריע לקריאה 
  • וגם שבכל פסקה או כמה פסקאות תופענה מילות המפתח.

דוגמא לפיזור נכון נמצא באתר שיטת אלכסנדר במאמר שדן בדרך שבה פ.מ. אלכסנדר גילה את שיטת אלכסנדר.

גם המילים שיטת אלכסנדר נמצאות מספיק בטקסט וגם הן לא נמצאות בו יוותר מידי.


Comments