נ. דפים איכותיים בגוגל - Quality Pages

מה זה Quality Pages בגוגל

גוגל מנסים לסווג כל עמוד עד כמה הוא עמוד איכותי Quality Pages. הדבר קובע באופן מכריע את עבודת קידום אתרים בגוגל. למטה אנחנו נתמקד במדדים האיכותנים ופחות במדדים הכמותיים (כמו מהירות אתר וכד'). 

על הדירוג של גוגל 

אפשר לחלק את דירוג העמוד באופן רציף (למשל במספר מאחד למאה). יחד עם זאת גוגל, במסמך שדלף לאינטרנט), מתמקדים בחמש דרגות עיקריות - אנו נשתמש בהם גם בשביל להסביר טוב יותר את הדרך שבה גוגל חושבים.  

  • גבוהה ביותר - Highest
  • גבוה - High
  • בינוני - Medium
  • נמוך  - Low
  • נמוך ביות - Lowest

מהו עמוד איכותי ביותר לפי גוגל Highest

עמודים איכותיים ביותר הם מספקים ומשיגים את המטרה של העמוד בצורה מספקת ביותר.
עמודים איכותיים צריכים להכיל בתוכם שלושה דברים מוגדרים וצריכים להכיל בתוכם 3 מתוך 4 נקודות נוספות.