ר. בדיקת אתר - תקינות האתר / הבלוג שלך - נראות טובה בכל הדפדפנים ועוד


האם האתר שלכם תקין ובנוי לפי כל הכללים?

איך אנשים אחרים רואים את האתר / בלוג שלכם?
האם האתר שלכם נראה דומה בכל הדפדפנים?

כאשר בונים אתר או בלוג חשוב להיות ערים לשאלת בדקת האתר.

בדפי המשנה מצד שמאל יוסבר אסביר כיצד לבדוק תקינות של האתר  או הבלוג שלכם ומה לעשות הם האתר / בלוג לא תקינים.