התחלה - הבנה

קידום אתרים שנוי במחלוקת

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על קידום אתרים שנוי במחלוקת. 
בעד, נגד וכד'