חיפוש דברים מסויימים באינטרנט

לעתים אנחנו לא מעוניינים בחיפוש רחב. אנחנו מעוניינים בחיפוש משהו שכיח ספציפי ביותר כגון:
  • סרט
  • מסעדות
בהמשך נפנה לאתרים שאנחנו משתמשים בהם.