ב. תרומה חברתית קהילתית - דברים בחינם ועוד


בחלק זה נמליץ על אתרים לגלישה, אתרים שעוסקים בתרומה חברתית, קהילתית. אתרים שמציעים דברים בחינם (הטובים בעינינו) ועוד. 
רישום דפי המשנה


תת-דפים (1): אתר אגורה
Comments