כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ולמעמ

איך יודעים כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ולמעמ

כידוע אתם חייבים לשמור את המסמכים של הנהלת החשבונות שלכם, שעל פיהם הגשתם את הדוחות השנתיים שלכם. במאמר זה אסביר איך לחשב כמה זמן יש לשמור את המסמכים למעמ ולמס הכנסה. (מובן שכדאי להיוועץ ברואה החשבון שלכם). 

הכלל היסודי

אתם צריכים לשמור את כל הניירת  7 שנים מתום שנת המס או 6 שנים מהיום שהגשתם את הדוח - המאוחר מביניהם

דוגמאות

מקרה א

נניח שהגשתם את הדוח של 2014 בתאריך 30.5.2015
לפיכך 
  • 7 שנים מתוך שנת המס פירושו 2021 (31.12.2021)
  • 6 שנים מיום הגשת הדוח פירושו 30.5.2021
לפיכך עליכם לשמור את הדוח של 2014 עד 31.12.2021

מקרה ב

נניח שהגשתם את הדוח של 2014 בתאריך 30.5.2016 (קיבלתם הערכה)
לפיכך 
  • 7 שנים מתוך שנת המס פירושו 2021 (31.12.2021)
  • 6 שנים מיום הגשת הדוח פירושו 30.5.2022
לפיכך עליכם לשמור את הדוח של 2014 עד 31.5.2022

מה צריך לשמור

בעצם כל הנתונים שעל פיהם הגשתם את הדוח:
  • ספר תקבולים ותשלומים
  • קבלות/ חשבוניות
  • הוצאות 
  • וכד'