PPC תשלום עבור קליק

PPCבתוכניות שותפים PPC, Pay Per click, פירושו תוכנית שבא האיפליאט מקבל תשלום עבור כל קליק שלוחצים אצלו באתר (מודעה) ומפנה לאתר היעד.

אחת הצורות שתוכנית השותפים של.גוגל אדסנס פועלת היא לפי השיטה של PPC.

זה שמוכר את שטח הפירסום (האפליאט) רוצה שה PPC יהיה כמה שיותר גבוה
זה שמפרסם את המודעה (גוגל אדוורד) רוצה שה PPC יהיה נמוך. 

יש שיקולים נוספים כמובן.כדאי גם להבין מה זה CTR
ויש לקרוא מה זה CPC