CTR יחס הקלקה על המודעה מכלל ההופעות של המודעה

CTRהסבר כללי מה זה CTR

בתוכניות שותפים, CTR, Click Trough Ratio פירושו:

  • היחס שבין 
    • כמה פעמים לחצו על המודעה
  • לבין
    • כמה פעמים המודעה הופיעה. 
יחס ההמרה נמדד באחוזים ולפיכך יש להכפילו ב 100

דוגמא:

אם המודעה הופיעה 1000 פעמים ולחצו עליה 10 פעמים אז CTR= 1%

ל CTR יש משמעות גדולה בתוכניות שותפים מסוג PPC (כמו גוגל אדסנס) 

דוגמה לתוכנית השותפים של גוגל - גוגל אדוורד  וגוגל אדסנס

בתוכנית השותפים של גוגל אדסנס, יחס ההמרה יהיה בין: כמה אנשים לחצו על הפרסומות שנמצאות באתר לבין כמה אנשים שגלשו באתר.

מתייחסים ליחס ההמרה באחוזים דהיינו את המספר הקודם מכפילים במאה

לדוגמה: אם באתר הנוכחי מבקרים 200 אנשים ביום, ובממוצע לוחצים על 3 פרסומות ביום הרי שיחס ההמרה יהיה 3/200 =0.015 שפירושו 1.5%

כמה זה CRT טוב?

קשה להגיד. כל תחום יש לו את ה CTR הטוב שלו. 

יחד עם זאת בתחומים ממוצעים, ב PPC של גוגל אדסנס יש  לשאוף להגיע ל CTR בין 1% - 2%.

ביחס לתחום, אם יחס ההמרה גבוה מידי זה עלול לעורר חשד לרמאות
בתוכניות אחרות או בנושאים לא שגרתיים יחד ההמרה יכול להיות גבוה יותר (או נמוך יותר).

בנושא זה קשה לקבל מידע מדויק, וההסתמכות היא על הניסיון שלך ועל מה שאחרים יאמרו לכם. 

מה אומר CTR גבוהה בתוכנית PPC

בתוכנית PPC משלמים רק על קליקים שנלחצו בפועל.

CTR גבוה הוא טוב למפרסמים (למשל גוגל אדוורד) פירושו שלוחצים יותר פעמים על המודעה. 

CTR גבוה הוא גם טוב לאלה שמשכירים את שטחי הפרסום שלהם (גוגל אדסנס). פירושו שיותר אנשים ילחצו על מודעה לעומת מודעות עם CTR נמוך שרק יוצגו וכמעט לא ילחצו עליהם.

תוכנית גוגל אדוארד ו CTR גבוה
גוגל אדוורד יעדיף להציג מודעות עם CTR מכיוון שכך יותר אנשים ילחצו על המודעה וכך גוגל ושותפיו (גוגל אדסנס) ירוויחחו יותר כסף.


בנוסף, גוגל מעדיף מודעות עם CTR, כי בשבילו זה אומר שגולשים חושבים שהמודעות האלה רלוונטיות למה שהם מחפשים. 

כתוצאה מכך גוגל מוזיל את מחירי המודעה עם CTR גבוהה. כך שבפועל משלמים עליהם פחות.

במקביל מודעות עם CTR נמוך, לגוגל שווה פחות להציג אותן ולפיכך הן יותר יקרות למפרסמים.