CPA תשלום עבור פעולה (וגם CPL, CPD, CPS)

CPA 
בתוכניות שותפים המונח CPA, Cost Per Action,  פירושו תשלום עבור פעולה. 

הרעיון הוא שמשלמים לאפליאט (משווק) עבור פעולה שגולש יעשה. 
זה יכול להיות שהגולשים:
  • ישאירו פרטים כמו טלפון
  •  מילוי טופסמייל (שאחר כך יתקשרו להציע לו קורס)
  • יורידו תוכנה

הסיבה שחברות יסכימו לשלם לאפליאט מכיוון שהחברות מקוות שיצא להם לבסוף מכירה. 

יש לשים לב שתפקיד האפילאט לא למכור בפועל, אלא רק להפנות את הגולשים לאלא שאולי ימכרו להם בהמשך. 

כמעט תמיד, העמלות שהאפליאט ירוויח בשיטה הזאת יהיו יותר גבוהות מאשר בשיטה CPC.

ומצד שני , כמעט תמיד, העמלות שהאפיליאט יקבל יהיה פחות מאלה שהיה מקבל לו היה מבצע את המכירה בפועל. 


תת חלוקה

אפשר לחלק את CPA לתת חלוקות

  • CPL  - מחיר לליד
  • CPD - תשלום להורדה
  • CPS- תשלום עבור מכירה (ראו PPS)


Comments