CR - יחס המרה Conversion rate


יחס ההמרה הוא מונח חשוב שכדאי להכירו גם בהקשר של בתוכניות שותפים כלליות וגם של תוכנית גוגל אדסנס בפרט

באופן כללי יחס ההמרה מבטא סוג של יחס בין:

  • כמה אנשים מבצעים באתר שלך מה שאתה רוצה שהם יבצעו
לבין
  • כמה אנשים גלשו .
היחס מחושב באחוזים (מכפילים במאה)דוגמא
נניח ששלחנו 10 לידים, כלומר 10 גולשים השאירו טלפון שיחזרו אליהם וגלשו אצלכם 1000 גולשים.
יחס ההמרה הוא 1%

נושאים נוספים חשובים
נושאים שחשוב להבין בנוגע ליחס ההמרה
  • הבאת גולשים לאתר שלך - קידום אתרים - אומנם זה לא קשור ליחס ההמרה אבל ככל שיהיו יותר גולשים תקבלו יותר כסף
  • שיפור יחס ההמרה - נקודה מרכזית שקשורה למיקום המודעות, מסלול הגולשים באתר, ועוד. 
קריאה נוספת

Comments