אותיות באנגלית

כל האותיות באנגלית האותיות באנגלית הן כמובן אבני הבניין היסודיות בלימוד אנגלית.

בעמוד זה נרכז מספר אתרים שמלמדים את האותיות באנגלית

לימוד אותיות

לימוד אותיות, כתיבתם, שמיעתם..
גרפיקה פשוטה ויפה. 


משחק אותיות יפה

מראה את האותיות ומשמיע את הצליל שלהן. 


שיר ABC

השיר המפורסם שמלמד לזכור את ה ABC לפי הסדר