עזרה / באיזה גרסת אקספלורר אני משתמש/ת?

בשביל להגיע לקבצי העזרה של האינטרנט אקספלורר יש 
  • ללחוץ על F1
  • (או לחילופין) ללכת לסרגל הכלים/ ליד לחצן ה"כלים" יש למצוא את לחצן העזרה, ללחוץ על החץ (במידת הצורך) וללחוץ על עזרה
בקובץ העזרה שנפתח כתוב באיזה גירסת אינטרנט אקספלורר אתם משתמשים. 
(אינטרנט אקספלורר 9, ,8, 7 או גרסאות קודמות)Comments