ועד בית - איך מקיימים ואיך עושים אסיפת כללית לבעלי דירות

אסיפה כללית לבעלי דירות

אם אתם רוצים לארגן בחירות לועד בית אתם צריכים לקיים אסיפה כללית לוועד הבית. למטה