3. להתקין את ה - feedburner


אחרי שפעלתם לפי שני השלבים הראשונים 
הגעתם לשלב של ה פידברנר

למעשה מכאן אתם יכולים לקרוא את כל ההוראות המתאימות להתקנת פידברנר באתר שלכם בגוגל סייט.


בתוכן העניינים בצד השמאלי ביותר של הדף אפשר לקרוא על עבודה כללית עם גוגל סייט. 

באופן כללי יש לפעול לפי דרך העבודה הבאה:פידברנר


Comments