1. להוסיף: הפעילות האחרונה שבוצעה באתר


השלב הראשון בשביל לעדכן את הקוראים שלנו שהאתר שלנו התעדכן היא ליצור את האפשרות להיכנס לפעילות האחרונה שבוצעה באתר. 


Comments