חיפוש באתר

הגדרות חיפוש באתר


יש לכם אפשרות לאפשר לגולשים שלכם לחפש באתר שלכם בצורות שונות.
  • ברירת המחדל שלכם הוא לאפשר לגולשים לחפש בחיפוש גוגל רגיל באתר שלכם - אפשר לכבות את התכונה הזאת
  • אפשרות נוספת היא לשים פרסומות שלכם בחיפוש באתר שלכם (וגם באתרים אחרים)
  • אפשרות נוספת להכניס שירות חיפושים נוסף אחר.