אפשרות כללי. הגדרות: שם האתר, תיאור, עמוד הבית, סטטיסטיקה, וובמאסטר, שפת התצוגה, גישה לפעילות אחרונה באתר, להעתיק, לפרסם, למחוק

כרטיסית כללי בגוגל סייט 

בכרטיסית כללי בגוגל סייט יש אפשרות להגדיר דברים רבים. 

אפשר לקרוא על כך בדפי המשנה

על מנת להיכנס לכרטיסית כללי יש:
משם אפשר להגיע לכל הדברים בכרטיסיה זאת