כא. תוכן האתרבכרטיסית תוכן האתר ניתן לקבל מידע כללי על האתר שלכם בגוגל סייטס:
  • אפשר לראות את הפעילות שבוצעה באתר. למשל: איזה דפים עודכנו, נוצרו וכד'
  • ניתן לראות את כל הדפים שיש באתר בצורת רשימה או בצורת עץ
  • אפשר לראות את הקבצים המצורפים
  • עבודה עם תבניות

על מנת להגיע לכרטיסית התוכן יש
  • להיכנס לאתר
  • בסרגל פעולות הנוספות יש לבחור ב"נהל אתר"
  • להגיע לתוכן האתר