4. דוגמאות לאתרים שנבנו בגוגל סייטס

מספר דוגמאות לאתרים שנבנו בגוגל סייטס


הרבה פעמים מבקשים ממני דוגמאות לאתרים שנבנו בעזרת גוגל סייטס

כמובן יש הרבה מאוד אתרים שנבנו בעזרת google sites. חלקם יפים יותר, חלקם יפים פחות. 

מרוכזים כאן מספר קישורים לאתרים שונים שנבנו בגוגל סייטס


אתרים ספציפיים

דוגמאות נוספות של גוגל

דוגמאות של גוגל

אתרי פרויקטים מסוגים שונים

ריכוז חומר מסוגים שונים

קישורים לאתרי גוגל סייטס שלא החליפו את הדומיין