מפות גוגל


דף כניסה
ניתן בינתים לקרוא גם על סרגל הכלים והתכונה מיקום

בהמשך נכתוב על כך יותרComments