דוגמאות לעבודה עם טפסים

דוגמאות לטפסים בגוגל דוקס

בחלק זה אפשר לראות דוגמאות לטפסים בגוגל דוקס.
הטפסים המובאים כאן משובצים באתר גוגל סייטס