שלב א: יצירת טופס התחלתית

יצירת טופס התחלתיתבשביל ליצור טופס חדש בגוגל דוקס יש 
  • להיכנס לממשק גוגל דוקס
  • ללכת להוסף חדש
  • ללחוץ על טופס