תיקיות - עבודה עם תיקיות בגוגל דוק Folders


עבודה עם תיקיות היא חלק מיצירת סדר, חלק מהרגלי עבודה. 

בחלק זה נסביר כיצד לעבוד עם תיקיות בגוגל דוק