איך למחוק מספר שורות / עמודות בגוגל דוק

אחרי שתרגלתם והבנתם את הדרך למחוק שורה ועמודה בטבלאות בגוגל דוק  אפשר לקרוא ולהבין כיצד אפשר להוסיף מספר שורות בבת אחת ומספר עמודות בבת אחת


כזכור כאשר עומדים על תא ראים שני סימנים אחד לאורך ואחד לרוחב. בכל סימן יש X כאשר משני צידיו יש חצים (לשני צדדים)

בשביל למחוק מספר שורות יחד יש

נניח שאנחנו רוצים למחוק 4 שורות יחד. ונניח שאנחנו רוצים למחוק את שורות 2-4
  • נעמוד על 4 תאים שנמצאים בשורות 2-4 (כלומר כל התאים נמצאים בעמודה) - לא משנה על איזה תאים נעמוד בשורה
  • נמצא סימון של X שנמצא בסימנים האנכיים על התא ונלחץ עליו.

בשביל למחוק מספר עמודות יחד יש

נניח שאנחנו רוצים למחוק 4 עמודות יחד. ונניח שאנחנו רוצים למחוק את עמודות 2-4
  • נעמוד על 4 תאים שנמצאים בעמודות 2-4 (כלומר כל התאים נמצאים בשורה) - לא משנה על איזה תאים נעמוד בעמודות
  • נמצא סימון של X שנמצא בסימנים האופקיים על התא ונלחץ עליו.
Comments