הוספה ומחיקה של שורה (אחת) ועמודה (אחת) בטבלאות בגוגל דוק


יש מספר צורות להוסיף עמודה/ שורה בגוגל דוק google docs

בשביל להבין את הדרך להוספת עמודות או שורות בגוגל דוק אז יש לשים לב כאשר עומדים על תא רואים שני סימנים אחד לאורך ואחד לרוחב. בכל סימן יש X כאשר משני צידיו יש חצים (לשני צדדים)


  • כאשר נלחץ על X אופקי נגלה שמחקנו עמודה אחת
  • כאשר נלחץ על X אנכי נגלה שמחקנו שורה אחת

  • כאשר נלחץ על חץ ימני אופקי נגלה שנוספה לנו עמודה מצד אחד
  • כאשר נלחץ על חץ שמאלי אופקי נגלה שנוספה לנו עמודה מצד שני

  • כאשר נלחץ על חץ ימני אנכי נגלה שנוספה לנו שורה  מצד אחד
  • כאשר נלחץ על חץ שמאלי אנכי נגלה שנוספה לנו שורה מצד שני


Comments