לוח הבקרה לחשבונות גוגל שלכם

להיכנס ללוח הבקרה לכל שירותי גוגל שלכם
יש לכם אפשרות לראות את כל שירותי גוגל שאתם משתמשים בהם בבת אחת. 

בשביל להיכנס ללוח הבקרה של כל חשבונות גוגל יש

בלוח 
בלוח הבקרה תוכלו לקבל תמונה מלאה על כל שירותי גוגל שאתם משתמשים בהם. למשל:
חשוב מידי פעם להיכנס ללוח הבקרה בשביל לראות את כל שירותי גוגל שאתם משתמשים בהם ולראות את הפרטים הגלויים המאוחסנים עליכם בגוגל. 

Comments