ויליאם הנרי הריסון William Henry Harrison

הנשיא התשיעי של ארצות הברית

ויליאם הנרי הריסון היה הנשיא התשיעי של ארצות הברית. 

מתי נולד ויליאם הנרי הריסון? 

ויליאם הנרי הריסון נולד ב 9 פברואר 1773. 

מתי נפטר ויליאם הנרי הריסון ? 

ויליאם הנרי הריסון נפטר בתאריך 4 אפריל 1841. 

בן כמה היה ויליאם הנרי הריסון כשהוא נפטר? 

ויליאם הנרי הריסון חי 68 שנים, חודש אחד ו 26 ימים. 

מתי ויליאם הנרי הריסון הפך לנשיא? 

ויליאם הנרי הריסון הפך לנשיא ארצות הברית בתאריך ה-4 מרס 1841. 

בן כמה היה ויליאם הנרי הריסון כשהוא הפך לנשיא? 

ויליאם הנרי הריסון היה 68 שנים ו 23 ימים בעת השבעתו לנשיא.