ג'ון קווינסי אדמס John Quincy Adams

הנשיא השישי של ארצות הברית 

ג'ון קווינסי אדמס היה הנשיא השישי של ארה"ב. 

מתי נולד ג'ון קווינסי אדמס? 

ג'ון קווינסי אדמס נולד בתאריך ה- 11 יולי 1767. 

מתי נפטר ג'ון קווינסי אדמס ? 

ג'ון קווינסי אדמס נפטר בתאריך 23 פברואר 1848. 

בן כמה היה ג'ון קווינסי אדמס כשהוא נפטר? 

ג'ון קווינסי אדמס חי 80 שנים, 7 חודשים ו -12 ימים. 

מתי הפך ג'ון קווינסי אדמס לנשיא ארצות הברית? 

ג'ון קווינסי אדמס הפך לנשיא בתאריך 4 מרס 1825. 

בן כמה היה ג'ון קווינסי אדמס כאשר הוא הפך לנשיא? 

ג'ון קווינסי אדמס היה בן 57 שנים, 8 חודשים ו21 ימים ביום השבעתו לנשיא