ג'יימס מדיסון James Madison

הנשיא הרביעי של ארצות הברית

ג'יימס מדיסון היה הנשיא הרביעי של ארה"ב. 

מתי שנולד ג'יימס מדיסון?

ג'יימס מדיסון נולד ב 16 מרס 1751. 

מתי נפטר ג'יימס מדיסון?

ג'יימס מדיסון נפטר בתאריך 28 ביוני 1836. 

בן כמה היה ג'יימס מדיסון כשהוא נפטר? 

ג'יימס מדיסון חיי 85 שנים, 3 חודשים ו -12 ימים. 

מתי ג'יימס מדיסון הפך לנשיא? 

ג'יימס מדיסון הפך לנשיא בתאריך 4 מרס 1809. 

בן כמה היה ג'יימס מדיסון, כאשר הוא הפך לנשיא? 

ביום השבעתו לנשיא היה ג'יימס מדיסון בן 57 שנים, 11 חודשים ו16 ימים.