ג'ורג' וושינגטון George Washington

הנשיא הראשון של ארצות הברית

ג'ורג' וושינגטון (George Washington) היה הנשיא הראשון של ארצות הברית. 

מתי נולד ג'ורג וושינגטון? 

ג'ורג וושינגטון נולד בתאריך  ב 22 בפברואר 1732. 

מתי נפטר ג'ורג וושינגטון? 

ג'ורג וושינגטון נפטר בתאריך -14 בדצמבר 1799. 

בין כמה היה ג'ורג וושינגטון כשהוא נפטר? 

ג'ורג וושינגטון חיי 67 שנים, 9 חודשים ו -22 ימים. 

מתי ג'ורג וושינגטון הפך להיות נשיא

ג'ורג וושינגטון הפך להיות נשיא בתאריך 30 באפריל 1789. 

בן כמה היה ג'ורג וושינגטון כאשר הוא הפך לנשיא? 

בתאריך השבעתו היה ג'ורג' וושינגטון בן  57 שנים, 2 חודשים ו -8 חודשים.