אנדרו ג'קסון Andrew Jackson

הנשיא השביעי של ארצות הברית

אנדרו ג'קסון היה הנשיא השביעי של ארה"ב. 

מתי נולד אנדרו ג'קסון? 

אנדרו ג'קסון נולד בתאריך ה- 15 מרס 1767. 

מתי אנדרו ג'קסון נפטר? 

אנדרו ג'קסון נפטר בתאריך ה-8 ביוני 1845. 

בן כמה היה אנדרו ג'קסון כשהוא נפטר? 

אנדרו ג'קסון חי 78 שנים, 2 חודשים ו24 ימים. 

מתי אנדרו ג'קסון הפך לנשיא? 

אנדרו ג'קסון הפך לנשיא בתאריך ה-4 מרס 1829. 

בן כמה היה אנדרו ג'קסון כשהוא הפך לנשיא? 

אנדרו ג'קסון הוכתר לנשיא כאשר הוא היה בן 61 שנים, 11 חודשים ו 17 ימים.