כמה שבועות יש בשנה

כמה שבועות יש בשנה 


כל שנה יש לרוב 365 ימים. כמה שבועות יש בשנה?

בשנת יש 52 שבועות

בשנת 2014 יש 52 שבועות פי הסדר הבא

 • ינואר: 5 שבועות 1-5
 • פברואר: 4 שבועות 6-9
 • מרץ: 5 שבועות - 10-14
 • אפריל: ארבע שבועות -  15-18 
 • מאי 4 שבועות - 19-22
 • יוני 4 בועות - 23-27
 • יולי 4 שבועות 28-31
 • אוגוסט 4 שבועות - 32-35
 • ספטמבר 5 שבועות 36-40
 • אוקטובר 4 שבועות - 41-44
 • נובמבר 4 שבועות 45-48
 • דצמבר 4 שבועות -  49-52 
ראו גם How many weeks