כמה חיות נהרגות בדקה בעולמנו?

רישום דפי המשנה


כמה חיות אנחנו כבני אדם הורגים כל רגע ורגע?
מתברר ש 2.5 מיליון חיות מומתות בכל יום

כלומר 100,000 בעלי חיים בשעה, משהו כמו 1700 בעלי חיים בדקה.