כמה?

כמה?

בדפי המשנה מצד שמאל יש כל מיני שאלות חשובות על כמה.